головна сторінка
 
зворотній зв'язок
 
мапа сайту
 
Тел +38 (0352) 28 51 92
Факс +38 (0352) 28 51 92
 
29.04.2024 року проведено загальні збори акціонерів. Згідно з протоколом річних дистанційних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Тернопільський радіозавод "Оріон" від 10.05.2024 р. Прийнято рішення про припинення товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
Повідомляємо про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства, що відбудеться 19.04.2024р. o 11:00
Повідомляємо про засідання Наглядової ради, на якому планується обрати Голову Правління, що відбудеться 05.09.2023р. Пропозиція акціонера про висування кандидата для обрання Голови Правління подається на ім’я Голови Наглядової ради не пізніше як за 20 днів до дати проведення засідання Наглядової ради у відповідності до Статуту товариства.
Шановні акціонери Акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон»! Акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (ідентифікаційний код 22607719, місцезнаходження Україна, 46023, місто Тернопіль, вулиця 15 квітня, 6,далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 грудня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/oholoshennia. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16.12.2022 року. Дата…
ПОВІДОМЛЕННЯ Акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон» (Ідентифікаційний код 22607719), місцезнаходження: Тернопільська   область,   м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6  на виконання вимог абз. 3-го п.4 ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України, станом на 24 год  19/04/2021 загальна кількість акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» становить 103 552 000, загальна кількість голосуючих акцій – 100 480 800.               Чергові Загальні збори акціонерів АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» відбудуться 23 квітня 2021 рокуо 10 год.00 хв.
 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2021 р.  Електронний цифровий підпис повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2021 р.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаглядовою радою АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»Протокол №24/04-01 від 24.04.2020р. ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (Ідентифікаційний код 22607719), яке знаходиться за адресою:Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, будинок 6 повідомляє Повідомляємо про перенесення дати проведення річних Загальних зборів, які були заплановані на 29 квітня 2020 року о 11год. Узв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020№ 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено…
 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2020 р.  Електронний цифровий підпис повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 29.04.2020 р.
 Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності
 Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності